ProPM

ProPM

17 illik təcrübəsi ilə ProPM tikinti, dizayn və enerji sektorlarında hərtərəfli layihələrin idarə edilməsi, məsləhət xidmətləri və enerji məsləhətləri təklif edir. O, heyətində olan mühəndislər, aparıcı auditorlar, Yaşıl Sertifikat Mütəxəssisləri (YESU) və texniki ekspertləri ilə Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, Maldiv adaları, Kipr və Tacikistanda bir çox milli və beynəlxalq layihələrdə məsləhət, tikinti idarəçiliyi və məsləhət xidmətləri göstərmişdir. ProPM, texniki-iqtisadi əsaslandırma mərhələsindən bir layihənin açar təslim mərhələsinə qədər bütün proseslərdə bütün ehtiyaclarınızı qarşılamaq üçün texnoloji, davamlı və innovativ yanaşmalarla həllər təqdim etməyi hədəfləyir.

Tikinti Layihə İdarəetmə

Tikinti Layihə İdarəetmə

Konsepsiya, Planlaşdırma və Fizibilite

Layihənin konsepsiya mərhələsi layihə ideyasının formalaşdığı mərhələdir. Bu mərhələdə layihə sahibi layihənin məqsədləri, büdcəsi, vaxtı və resursları haqqında təsəvvür əldə edir. Layihə sahibi layihənin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir və konsepsiya mərhələsində layihə məqsədlərinə nail olmaq üçün zəruri olan vacib qərarlar qəbul edir. Bu mərhələdə layihə sahibi layihənin əhatə dairəsini, görüləcək işləri və layihənin xüsusiyyətlərini də müəyyən edir. Layihə meneceri, layihə sahibi ilə əməkdaşlıq edərək, layihə məqsədlərinə nail olmaq üçün layihənin konsepsiya mərhələsini tərtib edir və idarə edir.

Dizayn İdarəetmə

Tikinti layihələri dizayn mərhələsindən başlayaraq tikinti prosesinin hər bir mərhələsində mühüm rol oynayır. Tikinti layihələrinin uğurla başa çatdırılması üçün layihənin idarə edilməsi çox vacibdir. Layihənin idarə edilməsi tikinti layihəsinin dizayn mərhələsinin idarə edilməsi deməkdir. Dizayn menecmenti dizaynın layihənin məqsəd və tələblərinə uyğunluğunu və uyğunluğunu təmin etmək üçün planlaşdırma, əlaqələndirmə və nəzarət prosesidir.

Tender və Satınalmaların İdarə Edilməsi

Tender və Satınalma İdarəetməsi tikinti sənayesində mühüm rol oynayır. Bu proses layihənin uğuru üçün vacibdir və yaxşı idarə olunmasa, layihənin xərclərinə, qrafikinə və keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Tender və Satınalma İdarəetməsi tikinti layihələrində bir sıra mühüm tədbirləri əhatə edir. Bunlara planlaşdırma, tender prosesinin keçirilməsi, təkliflərin qiymətləndirilməsi və müqavilələrin imzalanması daxildir. Buraya həm də material, avadanlıq və işçi qüvvəsi kimi resursların alınması daxildir.

Tikinti Sahəsinin Quraşdırılması

Tikinti Sahəsinin Quraşdırılması idarə edilməsi tikinti sahəsinin qurulması üçün tələb olunan avadanlıqların, işçilərin və materialların idarə edilməsini əhatə edir.

Sahəyə Nəzarət İdarəetmə

Tikinti layihəsinin idarə edilməsi sahəyə nəzarətin idarə edilməsi baxımından çox vacibdir. Buraya sahədə layihənin uğurla başa çatdırılmasını təmin etmək üçün sahədə aparılan işlərin təqibi və idarə edilməsi daxildir. Sahəyə nəzarətin idarə edilməsi tikinti layihələrində uğur üçün mühüm amildir. Bu idarəetmə layihənin büdcəsinə, qrafikinə və keyfiyyətinə bilavasitə təsir edən, eləcə də yerlərdə aparılan işlərin təqib və nəzarətini təmin edən amildir.

Ödənişin İdarə Edilməsi

Tərəqqi menecmenti tikinti layihəsi üçün ödəniş prosesini idarə edir. Bu prosesə podratçıya ödənişin hesablanması və təsdiqlənməsi, müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsini yoxlamaq və ödəniş prosesinə nəzarət daxildir. Tərəqqinin idarə edilməsi tikinti layihəsinin büdcəsini düzgün idarə etmək üçün vacibdir.

Çatdırılma Fazasının İdarə Edilməsi

Tikinti layihələri bir çox maraqlı tərəflərin ümumi məqsədə nail olmaq üçün birlikdə işlədiyi mürəkkəb layihələrdir. Bu layihələrin idarə edilməsi mərhələsi layihənin uğuru üçün çox vacibdir. Tikinti layihələrində layihə meneceri tərəfindən ən vacib mərhələlərdən biri layihənin çatdırılması mərhələsinin idarə olunmasıdır. Bu mərhələ layihənin sonuna qədər tamamlanır, uğurlu çatdırılma əməliyyat fəaliyyətini asanlaşdırmaq və binanı saxlamaq üçün bir sıra planlaşdırma və hazırlıq tələb edir.

Yaşıl Bina / Qəsəbə

Yaşıl Bina / Qəsəbə

Breeam Sertifikat Məsləhətçiliyi

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) Böyük Britaniyada əsaslanan davamlılığın qiymətləndirilməsi sistemidir və binaların ətraf mühitə təsirini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur.

Yaşıl bina

Milli səviyyədə hazırlanmış YeS-TR sistemi beynəlxalq səviyyədə tanınan LEED (ABŞ), BREEAM (İngiltərə), DGNB (Almaniya), CASBEE (Yaponiya) və GREENSTAR (Avstraliya) Yaşıl Sertifikat Sistemlərinə bənzəyir.

LEED SERTİFİKAT Məsləhətçiliyi

Leed Certificate, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikatı bina və ya yaşayış məntəqəsinin enerji və ətraf mühitə uyğunluğunu təsdiq edən sertifikatdır.

Yaşıl qəsəbə

Milli səviyyədə hazırlanmış YeS-TR sistemi beynəlxalq səviyyədə tanınan LEED (ABŞ), BREEAM (İngiltərə), DGNB (Almaniya), CASBEE (Yaponiya) və GREENSTAR (Avstraliya) Yaşıl Sertifikat Sistemlərinə bənzəyir.

Yaşıl Tikinti Layihə İdarəetmə

Yaşıl tikinti layihəsinin idarə edilməsi tikinti layihəsi zamanı yaşıl və ətraf mühitə uyğun təcrübələrin həyata keçirilməsini hədəfləyən idarəetmə yanaşmasıdır. Bu yanaşma tikinti layihəsi zamanı enerji, su, tullantıların idarə olunması, material seçimi və ətraf mühitə təsir kimi məsələləri nəzərdən keçirir və bu məsələlərin həlli üçün effektiv həllərin yaradılmasını hədəfləyir. Yaşıl tikinti layihəsinin idarə edilməsi həm tikinti zamanı, həm də tikintidən sonra ekoloji cəhətdən təmiz həllər təqdim edərək davamlı tikinti layihəsi yaratmağı hədəfləyir.

Mövcud Binalar üçün Yaşıl Tikinti Uyğunluğuna Baxış

Mövcud binaların yaşıl tikinti standartlarına uyğunlaşdırılması ekoloji cəhətdən təmiz təcrübələrin və enerji səmərəliliyinin qəbulunda mühüm addımdır. PROPM olaraq, davamlılıq və enerji səmərəliliyi sahəsində mövcud binalarınızı optimallaşdırmaq üçün hərtərəfli Yaşıl Binaların Uyğunluq Təftişi xidmətləri təklif edirik. Peşəkar komandamız və təcrübəmizlə mövcud binalarınızı yaşıl tikinti standartlarına uyğunlaşdırarkən, əməliyyat xərclərinizi azaltmağa və ətraf mühitə təsirləri azaltmağa kömək edirik. Yaşıl Binaya baxış xidməti YeS-TR, Leed, Breeam və s. Sertifikatlaşdırma sistemləri üçün ayrıca həyata keçirilir və kriteriyalara görə nə qədər sertifikat almağa hazır olduğunuz, hansı səviyyədə sertifikat ala biləcəyiniz və ya ediləcək investisiya və çata biləcək hədəf müəyyən edilir.

Dizayn

Dizayn

Mexanik Quraşdırma Layihəsi

Mexanik quraşdırmanın layihələndirilməsi bina və ya strukturun mexaniki sistemlərinin dizaynını, planlaşdırılmasını və təsvirlərini ehtiva edən bir prosesdir. Mexanik quraşdırma layihələndirməsi ümumiyyətlə su quraşdırılması, elektrik quraşdırma, ventilyasiya quraşdırılması, istilik və soyutma sistemləri kimi mexaniki sistemlərin dizaynını əhatə edir.

Elektrik Quraşdırma Layihəsi

Elektrik quraşdırma layihəsi binanın və ya quruluşun elektrik ehtiyaclarını ödəmək üçün tələb olunan elektrik qurğusunun dizaynını ehtiva edən bir sənəddir. Bu layihədə elektrik naqillərinin necə qurulacağı, hansı elementlərdən istifadə ediləcəyi və hansı xətlərin hara gedəcəyi daxildir. Elektrik quraşdırma layihəsi binanın və ya quruluşun elektrik ehtiyaclarını ödəmək üçün tələb olunan elektrik qurğusunun dizaynını ehtiva edən bir sənəddir. Bu layihədə elektrik naqillərinin necə qurulacağı, hansı elementlərdən istifadə ediləcəyi və hansı xətlərin hara gedəcəyi daxildir.

Bina Enerji Modelləşdirməsi

Enerji modelləşdirməsi enerji sisteminin performansını və səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün istifadə olunan bir texnikadır.

Gün işığının təhlili və modelləşdirilməsi

Gün işığı dizaynı təbii gün işığının daxili məkanlara necə təsir edəcəyi və memarlıq dizayn prosesi zamanı bu effektlərin necə optimallaşdırıla biləcəyi ilə əlaqədardır. Bu dizayn gündüz işığının birbaşa və ya əks olunan qapalı məkanlara təsir etməsinə imkan verir.

Davamlılıq Xidmətləri

Davamlılıq Xidmətləri

Tikinti Həyat Dövrü

Binanın həyat dövrü bina layihəsindən onun son istifadəsinə qədər olan dövrdür. Bu dövrə bina layihəsinin planlaşdırma, tikinti, istifadə və təmir mərhələlərini əhatə edir. Son istifadə mərhələsi binanın idarə edilməsi, təmir və ya yenidən qiymətləndirmə kimi istifadə edilə bilər. Bu dövrə enerji və material səmərəliliyi, ətraf mühitə təsirlər və əməliyyat xərcləri kimi amilləri nəzərə almaq üçün bina dizaynını tələb edir.

ISO 37101 İcmalarda Davamlı İnkişaf İdarəetmə Sistemi

İcmalarda ISO 37101 Davamlı İnkişaf İdarəetmə Sistemi icmalara təbii ehtiyatların idarə edilməsi, enerji səmərəliliyinin təmin edilməsi, ətraf mühitə təsirin azaldılması və sosial və iqtisadi inkişaf üçün imkanların yaradılması baxımından öz prioritetlərini müəyyən etməyə kömək edir. Standartın tələbləri icmalara davamlı inkişaf məqsədləri təyin etmək, onların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək və onları daim təkmilləşdirməkdə kömək etmək üçün çərçivə təmin edir.

Ağıllı Şəhərlər Məsləhətləşmə

Ağıllı şəhərlər texnoloji infrastruktur, kommunikasiya və məlumat idarəetmə sistemlərindən istifadə edərək şəhər ərazilərində davamlılıq, səmərəlilik, təhlükəsizlik, rahatlıq və həyat keyfiyyəti kimi amilləri artırmağı hədəfləyən şəhərlərdir. Bu kontekstdə ağıllı şəhərlər ümumiyyətlə enerji idarəetməsi, ətraf mühitin mühafizəsi, nəqliyyatın idarə edilməsi, ictimai nəqliyyat, fövqəladə halların idarə edilməsi, səhiyyə xidmətləri, ictimai xidmətlər kimi bir çox sahələri əhatə edən müxtəlif tətbiqlərə malikdir. Bu proqramlar adətən sensorlar, məlumatların təhlili, süni intellekt, əşyaların interneti (IoT) kimi texnologiyalardan istifadə etməklə həyata keçirilir.

Davamlılıq Hesabatı Məsləhətçiliyi

ESG investorlara təkcə maliyyə fəaliyyətini deyil, həm də şirkətin ətraf mühitə və sosial təsirini qiymətləndirməyə imkan verir.

Elektrikli Nəqliyyat vasitələri üçün TSE K 646 Səlahiyyətli Xidmət Şərtlərinə Uyğunluq Məsləhət Xidməti

Elektrikli Nəqliyyat vasitələri üçün TSE K 646 Səlahiyyətli Xidmət Şərtlərinə Uyğunluq Məsləhət Xidməti

ISO 46001 Su Səmərəliliyi İdarəetmə Sistemi Konsultasiya

ISO 46001 Su Səmərəliliyinin İdarəetmə Sistemi (WEMS) təşkilatlara su səmərəliliyini yaxşılaşdırmaq və saxlamaq üçün çərçivə təmin edən beynəlxalq standartdır. Standart təşkilatlara su ehtiyatlarını idarə etmək, su istehlakını azaltmaq və suyun çirklənməsinin qarşısını almaq üçün sistem yaratmağa kömək edir.

Yaşıl Mütəşəkkil Sənaye Bölgəsi Məsləhətçiliyi

Yaşıl Mütəşəkkil Sənaye Bölgələri (MSB) məsləhətçiliyi ekoloji cəhətdən təmiz və davamlı sənayeləşmə sahəsində müəssisələr üçün əhəmiyyətli bir üstünlük təmin edir. Yaşıl MSB Məsləhətçiliyi olaraq biz müəssisələrə ətraf mühitə təsirlərini minimuma endirməyə və davamlılıq məqsədlərinə çatmağa kömək edirik.

Sərhəd Karbon Tənzimlənməsi CBAM Məsləhətçiliyi

AB-nin Sərhəd Karbon Tənzimləmə Mexanizmi (CBAM) AB-yə daxil olan karbon tutumlu məhsulların istehsalı zamanı sərbəst buraxılan karbonun ədalətli qiymətə qiymətləndirilməsi və AB xaricindəki ölkələrdə daha təmiz sənaye istehsalının təşviq edilməsi üçün həyata keçirilən mühüm vasitədir. CBAM-ın mərhələli şəkildə tətbiqi Aİ sənayesinin dekarbonizasiyasını dəstəkləmək məqsədi ilə Aİ Emissiya Ticarət Sistemi (ETS) çərçivəsində pulsuz müavinətlərin mərhələli şəkildə ləğvi ilə uyğun gəlir.

Blog

Blog

CDP Karbon Açıqlama Layihəsi nədir və onun prosesləri hansılardır?

CDP və ya Karbon Açıqlama Layihəsi qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə şəffaflığı və hesabatlılığı artırmağı hədəfləyən bir təşkilatdır. CDP şirkətlərə ətraf mühitə təsirlərini ölçmək, idarə etmək...
2024-05-21 09:49:25

Binanın Həyat Dövrünün Təhlili: Tikinti Sənayesində Davamlılığa Yeni Bir yanaşma

Binanın Həyat Dövrünün Təhlili binanın bütün həyat dövrü boyunca ətraf mühitə təsirlərini qiymətləndirən bir üsuldur. Bu təhlil binanın xammalının əldə edilməsindən başlayır, istehsal, tikinti, istifa...
2024-05-17 10:57:57

Azərbaycanda Enerji Sektorunda Davamlılıq: Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin Rolu və Gələcək Perspektivlər

Enerji sektoru tez-tez davamlılıq anlayışı ilə ön plana çıxır. Davamlı enerji ətraf mühitə, iqtisadi və sosial təsirləri minimuma endirən və gələcək nəsillər üçün təmiz və etibarlı enerji mənbəyi təmi...
2024-05-06 10:21:04

COP29 və Azərbaycan üçün Dayanıqlı Maliyyə və Yaşıl İnvestisiyalar: Qlobal İqlim Dəyişikliyi və Gələcəyin İqtisadiyyatı

COP Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının (UNFCCC) tərəfləri arasında keçirilən illik konfranslar seriyasıdır. UNFCCC 1992-ci ildə Rio-de-Janeyroda qəbul edil...
2024-05-03 12:51:53

Qanunvericilik

Qanunvericilik


2022-11-08 00:07:45


2022-11-08 00:06:56


2022-11-08 00:06:34


2022-11-08 00:05:52

İletişime Geçin