Breeam Sertifika Danışmanlığı

BREEEAM (BRE ENVİRONMENTAL ASSESSMENT METHOD) NEDİR?

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), İngiltere merkezli bir sürdürülebilirlik değerlendirme sistemi olup, binaların çevresel performansını değerlendirmek için kullanılır. Bu sistem, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve inşaat sektöründe yeşil bina standartlarını artırmak amacıyla geliştirilmiştir.

BREEAM, binaların tasarım, inşaat ve işletme süreçlerinin tüm aşamalarını kapsayan bir sistemdir. Bina performansını 10 farklı kategori altında değerlendirir: Yönetim, Sağlık ve Refah, Enerji, Ulaşım, Su, Malzeme, Atık, Kirlilik, İnovasyon ve Toplumsal Konular.

Bu kategoriler altında, bina tasarımının çevresel performansına ilişkin birçok faktör değerlendirilir. Bunlar arasında, enerji verimliliği, su tasarrufu, atık yönetimi, çevre dostu malzemelerin kullanımı, iç hava kalitesi, ulaşım erişilebilirliği ve sürdürülebilir arazi kullanımı gibi faktörler yer alır.

BREEAM sertifikası, binaların sürdürülebilirlik performansına ilişkin bir değerlendirme sağlar ve binanın çevresel etkisini azaltmak ve sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamak amacıyla tasarlanan yeşil bina standartlarını karşıladığını doğrular.

Sonuç olarak, BREEAM, binaların çevresel performansını değerlendiren, sürdürülebilirliği teşvik eden ve inşaat sektöründe yeşil bina standartlarını artıran bir sistemdir. Bu sistem, gelecek nesillerin çevresel sağlığına katkıda bulunmak isteyenler için önemli bir araçtır.

 

Breeam Sertifika Danışmanlığı 1

 

BREEAM SERTİFİKA SEVİYELERİ VE ORANLARI NELERDİR?

Bir bina veya yapı, BREEAM sertifikasyonu için İKİ aşamalı bir süreçten geçmelidir. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir:

 1. Tasarım Aşaması: Bu aşamada, bina tasarımı ve özellikleri değerlendirilir ve çevresel performansın artırılması için yapılması gerekenler belirlenir. Bu aşamada, BREEAM akreditasyonlu bir danışman ile çalışmak önerilir. Tasarım aşamasında, bina tasarımına ve özelliklerine yönelik bir BREEAM değerlendirme raporu hazırlanır.

 2. İnşaat Aşaması: Bu aşamada, bina inşaatı sırasında öngörülen çevresel performans özellikleri uygulanır ve BREEAM akreditasyonlu bir denetçi tarafından denetlenir. İnşaat aşaması sonunda, bina için BREEAM belgesi başvurusu yapılır.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) sertifikaları, binaların çevresel performansına göre değerlendirilir ve performans düzeyine göre belirli seviyelerde verilir. Bu seviyeler, binaların çevresel performansı ile ilgili belirli kriterleri karşıladığına dair kanıt sunar. BREEAM sertifikaları, aşağıdaki seviyelerde verilir:

 1. Pass (Geçiş): Bina, BREEAM kriterlerini karşılamaktadır ve sadece temel gereksinimleri karşılar. Oranı %30'dur.

 2. Good (İyi): Bina, BREEAM kriterlerinin çoğunu karşılar ve ortalama bir sürdürülebilirlik performansına sahiptir. Oranı %45'tir.

 3. Very Good (Çok İyi): Bina, BREEAM kriterlerinin büyük çoğunluğunu karşılar ve iyi bir sürdürülebilirlik performansına sahiptir. Oranı %55'tir.

 4. Excellent (Mükemmel): Bina, BREEAM kriterlerinin büyük çoğunluğunu aşar ve çok iyi bir sürdürülebilirlik performansına sahiptir. Oranı %70'tir.

 5. Outstanding (Olağanüstü): Bina, BREEAM kriterlerinin büyük çoğunluğunu aşar ve en yüksek sürdürülebilirlik performansına sahiptir. Oranı %85'tir.

Bu oranlar, binaların sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek ve sertifikalandırmak için kullanılır. Daha yüksek bir sertifika seviyesi, daha yüksek bir sürdürülebilirlik performansını gösterir ve binaların çevresel etkisini azaltmak ve daha sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlamak için tasarlanan yeşil bina standartlarını karşıladığını doğrular.

BREEAM KATEGORİLERİ NELERDİR?

BREEAM sertifikasyonu için 10 farklı kategori ve bu kategorilere ait puanlama oranları aşağıdaki gibidir:

 1. Yönetim: %12.5
 2. Sağlık ve Refah: %15
 3. Enerji: %19
 4. Ulaşım: %8.5
 5. Su: %6.5
 6. Malzeme: %12.5
 7. Atıklar: %7.5
 8. Çevre Kirliliği: %10
 9. İnovasyon: %10
 10. Yer Seçimi: %8.5

Toplamda, projeler ortalama %50 puan alarak "Başarılı" olarak sertifikalandırılırken, %30 ila %49 arası "İyi", %50 ila %64 arası "Çok İyi", %65 ila %79 arası "Mükemmel" ve %80 veya üzeri "Olağanüstü" olarak sınıflandırılır. Bu sertifikalar, bir yapının çevresel performansının yüksek olmasını ve sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesine katkıda bulunmasını gösterir.

 

 

İletişime Geçin