İklim Değişikliği Eylem Planı HazırlanmasıTürkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu, iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış; iklim değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır” vizyonundan yola çıkarak Belediyelerin bulundukları il ve ilçelerin enerji, ulaşım, tarım, binalar, sanayi ve atıklar dikkate alınarak oluşturulan stratejik hedefler ve amaçlar doğrultusunda hazırlanan raporlardır.

İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması 1
İletişime Geçin