ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetleri ile Enerji Verimliliğinizi Artırın! 

Enerji, günümüzün en değerli kaynaklarından biri haline geldi. İşletmelerin enerji tüketimini azaltmak, kaynaklarını daha verimli kullanmak ve çevresel etkilerini minimize etmek için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) kullanmaları giderek önem kazanıyor. Ancak, ISO 50001 standardının gerekliliklerini yerine getirmek ve sistemi başarıyla uygulamak karmaşık olabilir. Mühendislik yaklaşımlı Profesyonel ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlık hizmetlerimiz ve uzman kadromuz ile işletmenizin enerji yönetimini optimize etmenize yardımcı olabcaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlık hizmetleri, işletmenizin enerji verimliliğini artırarak maliyetleri azaltmanıza, çevresel etkileri azaltmanıza ve sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Uzman danışmanlarımız ve mühendislerimiz ISO 50001 gerekliliklerini başarıyla yerine getirmenize ve enerji yönetim sisteminizi sürekli iyileştirmenize rehberlik eder. Bu sayede, işletmeniz enerji alanında öncü bir konuma gelir ve rekabet avantajı elde edersiniz.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 1


ENERJİ YÖNETİMİNİN YASAL ZORUNLULUK OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte, 25/01/2020 tarihinde değişiklikler yapılmıştır. Değişen maddelerin güncel hali aşağıdaki gibidir.

Madde 15 – (1) 2019 yılı tamamlanması gereken zorunlu etütler bir defaya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar tamamlanası gerekmektedir.

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Madde 9 – c) Toplam İnşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet binalarının yönetimi, bina yönetimi bulunmaması durumunda bina sahibi, söz konusu binalar için şirketlere etüt yaptırır veya çalışanları arasında bina etüt-proje sertifikasına sahip personel bulunması durumunda etüdü kendi yapar. Etütler 7 yılda bir yenilenir. Hazırlanan nihai etüt raporları etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar bakanlığa iletilir.

Madde 14 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8. Maddenin ikinci fıkrasındaki “Enerji Yöneticisi görevlendirmekle veya enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü endüstriyel işletmelerdeki, organize sanayi bölgelerindeki ve binalardaki enerji yönetim sistemleri belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi oluşturulur” ibaresindeki yer alan TS EN 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ ZORUNLULUĞU en geç 2023 yılı sonuna kadar yerine getirilmelidir.

Madde 7 – (2) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8. Maddenin ikinci fıkrasındaki “Enerji Yöneticisi görevlendirmekle yükümlü Kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmelerdeki ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ve endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurarak belgelendirilecektir. Enerji yönetimi sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.

 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Danışmanlık Adımları;

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Danışmanlık süreçleri, şu adımları içerir:

 

  1. İnceleme ve Değerlendirme: Danışmanlarımız, işletmenizin enerji tüketimini ve enerji yönetim süreçlerini analiz eder. Mevcut durumu değerlendirerek iyileştirme alanlarını belirler ve hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olur.

  2. Strateji ve Politika Geliştirme: ISO 50001 standardı için uygun bir enerji politikası ve strateji oluşturulması önemlidir. Danışmanlarımız işletmenizin hedeflerine ve gerekliliklerine uygun olarak enerji politikanızı ve stratejinizi geliştirmenize yardımcı olur.

  3. Eğitim ve Farkındalık: ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin başarılı bir şekilde uygulanması, çalışanların ve yöneticilerin sürece dahil olmasını gerektirir. Danışmanlarımız, eğitim programları düzenleyerek personelinizde enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturur ve katılımı teşvik eder.

  4. Performans İzleme ve İyileştirme: Enerji yönetimi sürecinin etkinliğini değerlendirmek için sürekli performans izlemesi yapılmalıdır. Danışmanlarımız, enerji performansınızı izler, verileri analiz eder ve iyileştirme önerileri sunar.

  5. Sertifikasyon ve Denetim: Danışmanlarımız aracılığı ile tamamlanan sistem ile işletmenizin ISO 50001 sertifikasını elde etmek için gerekli belgelendirme sürecini yönetir. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Danışmanlık süreçleri, firmanın enerji kullanımını azaltması, enerji verimliliğini artırması ve enerji maliyetlerini düşürmesi için gereken adımları içerir.

 

 

 
İletişime Geçin