ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi

ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemini kimler uygular? 

ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi (Community Sustainable Development Management System) genel olarak topluluklarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin belirlenmesi, planlanması, uygulanması, izlenmesi ve yönetilmesi için bir çerçeve sunar.

Bu standardın uygulanması, toplulukların sürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için birlikte çalışan tüm paydaşları kapsar. Bu paydaşlar arasında yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, işletmeler, akademik kuruluşlar ve topluluk üyeleri yer alabilir.

ISO 37101, özellikle yerel yönetimlerin akıllı şehirler ve  sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kullanabilecekleri bir araçtır. Ancak bu standardın uygulanması, topluluklardaki diğer tüm paydaşların da katılımını gerektirir.

 

ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi 1
 

ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi nedir ?

 

Bu standardın amacı, topluluklarda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için bir yönetim sistemi çerçevesi sağlamaktır. ISO 37101, toplulukların sürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirlemelerine, uygulamalarını izlemelerine ve sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olacak bir dizi gereklilik belirler.

ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi, toplulukların doğal kaynakları yönetme, enerji verimliliği sağlama, çevresel etkiyi azaltma, sosyal ve ekonomik gelişme için fırsatlar yaratma gibi konularda önceliklerini belirlemelerine yardımcı olur. Standardın gereklilikleri, toplulukların sürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirlemelerine, uygulamalarını izlemelerine ve sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olacak bir çerçeve sunar.

ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi, belediyeler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve diğer topluluklar için tasarlanmıştır. Bu standardın uygulanması, toplulukların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir ve toplulukların çevresel, sosyal ve ekonomik yönetimlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.

 

ISO 37101 Danışmanlığı Süreci Nasıl İşliyor ?

 

ISO 37101, sürdürülebilirlik yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Danışmanlık süreci, bir organizasyonun bu standarta uygun olarak sürdürülebilirlik yönetim sistemini geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olmak için bir uzman tarafından sağlanan hizmetleri içerir. ISO 37101 danışmanlığı süreci aşağıdaki adımları içerir:

  1. Başlangıç Değerlendirmesi: Danışman, organizasyonun mevcut durumunu ve sürdürülebilirlik yönetim sistemine ilişkin ihtiyaçlarını değerlendirir. Bu, organizasyonun ISO 37101 standardına uygunluğunu belirlemek ve gerekli iyileştirmeleri tanımlamak için yapılır.

  2. Planlama: Danışman, ISO 37101 standartlarına uygun bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi geliştirmek için bir plan hazırlar. Bu plan, organizasyonun mevcut durumu, hedefleri ve kaynakları göz önünde bulundurularak hazırlanır.

  3. Uygulama: Danışman, ISO 37101 standartlarına uygun olarak sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulamasına yardımcı olur. Bu aşama, sürdürülebilirlik yönetim sistemini oluşturan politikaların, prosedürlerin ve kaynakların geliştirilmesi ve uygulanması sürecini içerir.

  4. İç Denetim: Danışman, ISO 37101 standartlarına uygunluğu doğrulamak için organizasyonun iç denetim sürecini destekler. Bu aşama, sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulamasının etkinliğini değerlendirmek için gerçekleştirilen periyodik denetimleri içerir.

  5. Yönetim Gözden Geçirme: Danışman, sürdürülebilirlik yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için organizasyonun yönetim gözden geçirme sürecini destekler. Bu aşama, sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulamasının başarıları ve zorlukları hakkında geri bildirimler sağlar ve gerekli düzeltici faaliyetlerin belirlenmesine yardımcı olur.

ISO 37101 danışmanlığı süreci, organizasyonun sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulamasında sürekli iyileştirme sağlamayı amaçlar. Danışmanlık süreci, organizasyonun ISO 37101 standardına uygunluğunu doğrulamak, sürdürülebilirliği artırmak ve finansal, sosyal ve çevresel performansını geliştirmek için faydalı bir araçtır.

 

 
 
İletişime Geçin