Yeşil OSB Danışmanlığı

Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) danışmanlığı, çevre dostu ve sürdürülebilir sanayileşme alanında işletmeler için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Yeşil OSB Danışmanlığı olarak, işletmelerin çevresel etkilerini minimize etmelerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.

PROPM deneyimli uzman kadrosuyla çevre dostu sanayi uygulamalarına rehberlik eden bir danışmanlık firmasıdır. Ekibimiz, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin özel ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Yeşil OSB sertifikasyonu için gereken süreçleri anlamak, uygulamak ve yönetmek konusundaki bilgi birikimimizle işletmelerinizi yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlıyoruz.

Yeşil OSB Danışmanlığı 1

Yeşil OSB Projesi'nin genel detayları:

 1. Çevresel Performans İyileştirmesi:

  • Atık Yönetimi: Atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve tehlikeli atıkları güvenli bir şekilde ele almak için stratejiler.
  • Enerji Verimliliği: Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji tasarrufu önlemleri ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik uygulamalar.
  • Su Yönetimi: Su tasarrufu, suyun verimli kullanımı ve su kirliliği önleme stratejileri.
 2. Yeşil Altyapı ve Planlama:

  • Çevre Dostu Altyapı: Yeşil binalar, enerji verimli tesisler, doğal peyzaj tasarımları ve yeşil enerji sistemleri.
  • Trafiği Azaltma ve Toplu Ulaşım: İşletmelerin ve çalışanların toplu taşıma veya paylaşımlı taşıma araçları kullanımını teşvik eden planlamalar.
 3. Yeşil Sertifikasyon ve Standartlar:

  • Yeşil OSB Sertifikası: Ulusal veya uluslararası çevresel standartlara uygunluğu gösteren bir sertifikasyon süreci.
  • Çevresel Yönetim Sistemleri (ÇYS): ISO 14001 gibi standartlara dayalı çevresel yönetim sistemlerinin uygulanması.
 4. Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik:

  • Toplumsal Katılım ve İşbirliği: Yerel toplulukların projeye dahil edilmesi, sosyal sorumluluk projeleri ve işbirliği girişimleri.
  • Ekonomik Kalkınma: Yerel ekonomiyi destekleyen stratejiler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teşvik edilmesi.
 5. Eğitim ve Farkındalık Programları:

  • İşletmeler ve çalışanlar için yeşil uygulamalar hakkında eğitim programları.
  • Topluluk ve paydaşlarla sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirme çabaları.

Yeşil OSB Projesi, çevre dostu iş uygulamalarını benimseyerek işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak, çevresel etkilerini en aza indirerek sürdürülebilir bir geleceği desteklemek ve toplumla işbirliğini güçlendirmek için tasarlanmış kapsamlı bir sürdürülebilirlik çabasıdır.

Yeşil OSB Sertifikası Şartları:

 • Yerleşik bir OSB yönetiminin kurulması
 • Performans göstergelerinin takibi
 • Yeşil dönüşüm planının hazırlanması
 • Master planının oluşturulması ve belirli periyotlarla gözden geçirilmesi, gerekli durumlarda revize edilmesi
 • Çevresel etkileri değerlendiren bir planın hazırlanması
 • Endüstriyel simbiyoz uygulamaları, altyapı ve tesisleşmeye ilişkin bir planın oluşturulması
 • ISO 50001 Enerji, ISO 14001 Çevre veya ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarından en az birine sahip olmak
 • OSB içinde ve / veya çevresinde hastane, kreş, mesleki eğitim binaları, ilk yardım merkezi vb gibi sosyal tesislerden en az birinin bulunması
 • Yeşil OSB projesi kapsamında yenilenebilir enerji kullanımını detaylandıran bir planın hazırlanması
 • Yeşil OSB sertifikasyon sistemi hakkında bilgilendirme yapan ve çalışan ve firmaların farkındalık düzeyini artıran çeşitli aktivitelerin planlanması
 • OSB çalışmalarına katkı sunan KOBİ’lerin desteklenmesi
 • Tıpkı şirketlerin yıllık olarak hazırladığı kurumsal sürdürülebilirlik raporları gibi OSB’nin yeşil performansı hakkında bilgiler içeren yıllık raporların oluşturulması ve yayınlanması

İletişime Geçin