ESG Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı

ESG Raporu Projesi Adımları Nelerdir?

ESG projesi genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. ESG hedefleri belirleme: Şirketin ESG performansını iyileştirmek için öncelikli hedefleri belirlenir. Bu hedefler, şirketin faaliyetleriyle ilgili olabilecek çevresel, sosyal ve yönetişim risklerine dayanabilir.

 2. ESG performansını ölçme: Şirketin ESG performansını ölçmek için bir değerlendirme süreci yürütülür. Bu süreç, çeşitli verileri içeren bir ESG raporu hazırlanmasını gerektirir. Bu rapor, şirketin ESG performansını ölçmek için belirli göstergelere dayanır.

 3. ESG performansını analiz etme: Şirketin ESG performansı analiz edilir ve şirketin ne kadar iyi ya da kötü performans gösterdiği belirlenir. Bu analiz, ESG performansını iyileştirmek için ne tür eylemlerin alınması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.

 4. ESG performansını iyileştirme: Şirketin ESG performansını iyileştirmek için bir eylem planı oluşturulur. Bu plan, belirli ESG hedeflerine ulaşmak için ne tür eylemler alınması gerektiğini belirler.

 5. ESG performansının izlenmesi: Şirketin ESG performansı, düzenli olarak takip edilir ve raporlanır. Bu süreç, şirketin ESG performansını sürekli olarak iyileştirmesine yardımcı olur.

ESG projesi, şirketin ESG performansını ölçmek, analiz etmek ve iyileştirmek için tasarlanmış bir süreçtir. Bu süreç, şirketin sürdürülebilirliğini artırmak, riskleri azaltmak ve performansını artırmak için önemlidir.

 

ESG Performans Raporu ve Yeşil Bina Kullanımı ilişkisi

ESG performans raporları, şirketlerin çevresel performanslarını raporlama ihtiyacını artırmıştır. Yeşil bina kullanımı, çevresel performansı olumlu yönde etkileyen bir faktördür ve bu nedenle ESG raporlaması için önemli bir konudur.

Yeşil binalar, tasarımı ve inşası sırasında çevresel sürdürülebilirlik faktörlerini göz önünde bulundurur. Yeşil binaların yapımında kullanılan malzemelerin geri dönüştürülebilir olması, enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi faktörler, çevre dostu bir yapıya sahip olmalarını sağlar. Yeşil binalar ayrıca çalışanlar için daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, böylece sosyal ve yönetişim faktörlerine de olumlu katkıda bulunurlar.

Bu nedenle, şirketler yeşil bina kullanımını ESG raporlama sürecine dahil edebilirler. Yeşil bina kullanımı, çevresel, sosyal ve yönetişim performansını artırdığı için ESG raporlaması için önemli bir konudur. Yeşil bina kullanımına dair bilgiler ESG raporlarında paydaşlarla paylaşılabilir ve bu, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını artırmalarına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, ESG performans raporları ve yeşil bina kullanımı arasında güçlü bir ilişki vardır. Yeşil bina kullanımı, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını artırmalarına yardımcı olur ve bu nedenle ESG raporlaması için önemli bir konudur. Şirketlerin, ESG raporlarında yeşil bina kullanımına dair bilgileri paylaşmaları, sürdürülebilirlik performansını artırmalarına yardımcı olabilir.

 

 

ESG Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı 1

ESG Nedir? 

ESG, "çevresel, sosyal ve yönetişim" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Şirketlerin sürdürülebilirliği ve toplumsal etkisi hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır.

 • Çevresel (Environmental): Şirketlerin doğal kaynakları ve çevreyi nasıl etkilediği ile ilgili faktörleri kapsar. Bunlar arasında sera gazı emisyonları, enerji verimliliği, su kullanımı, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konular yer alır.

 • Sosyal (Social): Şirketlerin çalışanları, müşterileri, toplum ve tedarik zinciri dahil olmak üzere toplumun genelinde nasıl etki yarattığıyla ilgilidir. Bunlar arasında işçi hakları, insan hakları, işyeri çeşitliliği, topluma geri verme ve sosyal sorumluluk gibi konular yer alır.

 • Yönetişim (Governance): Şirketlerin yönetim yapıları, şeffaflığı, etik standartları, bağımsızlık ve hesap verilebilirlik gibi konularını kapsar.

ESG, yatırımcıların sadece finansal performansı değil, aynı zamanda şirketin çevresel ve sosyal etkilerini de değerlendirmesine olanak tanır. ESG faktörleri, şirketlerin gelecekteki performanslarını etkileyebilecek riskleri ve fırsatları da belirleyebilir. ESG faktörlerinin iyi yönetimi, şirketlerin sürdürülebilirliği ve karlılığına katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, ESG faktörleri, şirketlerin sadece finansal performansını değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel etkilerini de değerlendiren bir yaklaşım olarak yatırımcılar, müşteriler ve toplum için önemli bir değer sağlayabilir.

ESG Kriterleri Nelerdir?

ESG kriterleri, "çevresel, sosyal ve yönetişim" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu kriterler, şirketlerin sürdürülebilirliği ve toplumsal etkisi hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. ESG kriterleri arasında şunlar yer alabilir:

Çevresel Kriterler:

 • İklim değişikliği ile mücadele: Şirketin sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon ayak izinin yönetimi gibi faktörleri içerir.
 • Doğal kaynakların yönetimi: Şirketin su kullanımı, atık yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması gibi faktörleri içerir.
 • Çevre kirliliği: Şirketin çevreye zarar verme potansiyelini azaltmak için alınan önlemleri içerir.

Sosyal Kriterler:

 • İnsan hakları: Şirketin çalışanları, tedarik zinciri ve toplumda insan haklarına saygı göstermesi, istihdam haklarına uygun şekilde davranması gibi faktörleri içerir.
 • Toplumsal etkiler: Şirketin toplumda yarattığı etkiyi olumlu yönde artırmaya yönelik faktörleri içerir.
 • Çalışan hakları: Şirketin çalışanlarına eşit davranması, güvenli çalışma koşulları sağlaması, işe alım ve terfi süreçlerinde adaletli davranması gibi faktörleri içerir.

Yönetişim Kriterleri:

 • Şirket yönetimi: Şirketin yönetim ve yönetişim yapılarına ilişkin faktörleri içerir.
 • Hesap verebilirlik: Şirketin finansal raporlama, risk yönetimi, denetim ve iç kontrol sistemleri gibi faktörleri içerir.
 • Etik standartlar: Şirketin etik değerleri ve etik standartlarına uygun davranması gibi faktörleri içerir.

Bu ESG kriterleri, şirketlerin sürdürülebilirliği ve toplumsal etkileri hakkında yatırımcılara, müşterilere ve topluma bilgi sağlamak amacıyla kullanılır. ESG kriterlerinin doğru bir şekilde yönetimi, şirketlerin gelecekteki performansını etkileyen riskleri ve fırsatları da belirleyebilir.

 

İletişime Geçin