Konsept, Planlama ve Fizibilite

Projenin konsept aşaması, proje fikrinin oluştuğu aşamadır. Bu aşamada, proje sahibi, proje hedefleri, bütçe, zaman çizelgesi ve kaynaklar hakkında bir fikir sahibi olur. Proje sahibi, proje özelliklerini belirleyerek, konsept aşamasında proje hedeflerine ulaşmak için gerekli olan önemli kararları alır.

Bu aşamada, proje sahibi ayrıca proje kapsamını, yapılacak işleri ve projenin özelliklerini belirler. Proje yöneticisi, proje sahibi ile işbirliği içinde çalışarak, proje hedeflerine ulaşmak için projenin konsept aşamasını tasarlar ve yönetir.

 

Konsept, Planlama ve Fizibilite 1

Planlama

Projenin planlama aşaması, proje sahibinin belirlediği proje hedeflerine ulaşmak için gerekli olan tüm aktivitelerin planlanmasıdır. Bu aşamada, proje yöneticisi, proje için bir proje yönetim planı hazırlar. Bu plan, proje hedeflerini, bütçeyi, zaman çizelgesini ve kaynakları belirler.

Proje yöneticisi ayrıca, proje kapsamı, riskler, paydaşlar ve iletişim planını belirleyerek, projenin başarıyla tamamlanması için gerekli olan tüm unsurları planlar. Planlama aşamasında proje yöneticisi, proje ekibinin çalışmalarını yönetir ve proje sahibi ile düzenli olarak iletişim halinde kalır.

Fizibilite

Projenin fizibilite aşaması, proje hedeflerine ulaşmak için gerekli olan tüm kaynakların mevcut olup olmadığının ve proje hedeflerine ulaşmak için gerekli olan aktivitelerin gerçekleştirilebilirliğinin belirlendiği aşamadır. Bu aşamada, proje yöneticisi, proje hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakları belirler.

İletişime Geçin