YeS-TR Yeşil Bina Danışmanlığı


Yeşil bina, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir şekilde tasarlandığı için enerji tasarruflu ve çevreye zarar vermeyen bir bina türüdür. Yeşil binalar, enerji verimliliği, çevre dostu malzemelerin kullanımı, su tasarrufu, atık yönetiminde verimliliği ve çevre dostu çözümleri gibi konulara önem verirler. Bu tip binların inşa edilmesi, enerji tasarrufu ve çevre koruma amacıyla birçok ülkede desteklenmektedir.

Yeşil bina sertifikası, bir bina veya yapının sürdürülebilir özelliklerini belirleyen ve onaylayan bir sertifikadır. Bu sertifikalar, binaların enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, hava kalitesi, çevre dostu malzemelerin kullanımı gibi özelliklerini değerlendiren ve onaylayan kuruluşlar tarafından verilir. Yeşil bina sertifikaları, bir bina veya yapının sürdürülebilir özelliklerine göre değişik derecelerde verilebilir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği” ise 09.06.2021'de çıkartılan tebliğe göre Binalar ve Yerleşmeler için Ulusal Yeşil Sertifika (YeS-TR) Sisteminin” kurulması ile ulusal ve yerel düzeyde enerji verimli, çevre dostu, az su kullanan, bulunduğu yerin coğrafi özelliklerinden yararlanan bina uygulamalarının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin teşvik edilmesi, CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında farkındalığın ve kapasitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilir binaların ürün detay tasarımı inşaatının teşviki amacıyla sertifika kriterlerinin ele alınması, ülkeye özgü, marka değeri olan sürdürülebilir Yeşil Bina ve Yeşil Yerleşmelerin oluşturulması sağlanacaktır.

YeS-TR Yeşil Bina Danışmanlığı 1

Ulusal olarak hazırlanan YeS-TR sistemi uluslararası bilinen LEED (ABD), BREEAM (İngiltere), DGNB (Almanya), CASBEE (Japonya) ve GREENSTAR (Avustralya) Yeşil Sertifika Sistemleri ile benzer yapıdadır. Yapılacak olan başvurular ise sadece Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Yeşil Sertifika Uzmanlarının (YESU) aracılığı ile sağlanmaktadır.

Kategori Bazlı Kredilendirme, Ölçme Değerlendirme ve Bütünleştirme
Bina ve Yerleşme ölçeğinde; sertifika kategorik alanlarının gerektirdiği kategorik kredilendirme ve söz konusu kredilendirmeye esas olan ‘ölçme ve değerlendirme / kanıt belge’ süreçlerinin oluşturulmasıdır.

Bu sistemlere göre YeS-TR Bina  dikkate alınacak asgari unsurlar:

YeS-TR Bina
- Su ve Atık Yönetimi (SAY)
- Bina İnovasyonu (İNO)
- Bütünleşik Bina Tasarımı, Yapım ve Yönetimi (BBT)
- Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YMD)
- İç Ortam Kalitesi (İOK)
- Enerji Kullanım ve Verimliliği (EKV)

 

Yeşil Binaların faydaları nelerdir?

 Yeşil binaların birçok faydası vardır:

  1. Enerji tasarrufu: Yeşil binalar, enerji verimliliği açısından tasarlandığı için, enerji tasarrufu sağlar. Örneğin, yeşil binalar ısıtma, soğutma ve ışıklandırma için enerji verimliliği yüksek malzemeler kullanır ve enerji tasarruflu sistemler kurar.

  2. Su tasarrufu: Yeşil binalar, su tasarrufu sağlamak için su tasarruflu cihazlar kullanır ve su kullanımını azaltır.

  3. Atık yönetimi: Yeşil binalar, atık yönetiminde verimliliği önemser ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını teşvik eder.

  4. Çevre dostu malzemelerin kullanımı: Yeşil binalar, çevre dostu malzemelerin kullanımını teşvik eder ve bu malzemelerin üretiminde az miktarda enerji ve kaynak kullanılır.

  5. İyi hava kalitesi: Yeşil binalar, iç hava kalitesi için önemli önlemler alır ve hava kalitesinin yüksek olduğu bir ortam yaratır.

  6. İşletme maliyetlerinde azalma: Yeşil binalar, enerji ve su tasarrufu sağladığı için işletme maliyetlerinde azalma sağlar.

  7. İşyeri sağlığı ve mutluluğu: Yeşil binalar, iç hava kalitesi ve ışıklandırma gibi etkenleri dikkate alarak, işyeri sağlığı ve mutluluğunu artırır.

  8. Çevre koruma: Yeşil binalar, çevre dostu malzemelerin kullanımı ve atık yönetiminde verimliliği gibi özellikleri sayesinde çevre koruma amacına hizmet eder.

 
 

 Yeşil Yerleşme    |    Yeşil İnşaat Proje Yönetimi

İletişime Geçin