Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Rıza Metni

 

 

 

 

 

  TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN 

İLETİ ALICISI AÇIK RIZA METNİ

Doküman No 


 MT-003    İlk Yayın
     
 Tarihi  01.10.2021  Revizyon 
     
 Tarihi  00  
     
 No  00  Revizyon
     
 Sayfa  1/1    

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin İleti Alıcısı Aydınlatma Metni”ni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. 

 

                         Ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlanma ve reklam süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanmanız için planlamalar yapılması, hizmetlerimize yönelik kişiye özel sunulan ürün, hizmet ve imkanların tanıtılması;

 

                          Tercih ettiğim iletişim kanalı üzerinden telefon, elektronik posta, kısa mesaj(SMS) hizmeti, gibi vasıtalar kullanılarak tarafınıza kampanya, promosyon, eğitim tanıtımı vb. içerikleri havi ticari elektronik ileti gönderilmesi;

 

                           Memnuniyet ve değerlendirme anketleri gönderilmesi ile bunların sonuçlarının üniversitenizin faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla değerlendirilmesi, kurumsal iletişim politikalarının planlanması ve yürütülmesi,

 

Bu kapsamda yukarıda belirtilen ve işaretlediğim amaçlarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerimin işlenmesine ve aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza veriyorum. 

 

 SMS/Kısa Mesaj 

Telefon 

 E-posta 

 

 

Adı Soyadı

:

 

Elektronik İletişim Adresi

Onay Tarihi

:

 

İmza

:

 
İletişime Geçin