ProPM

ProPM

ProPM 17 yıllık tecrübesi ile inşaat, tasarım ve enerji sektörlerinde kapsamlı proje yönetimi, yeşil bina, müşavirlik hizmetleri, sürdürülebilirlik hizmetleri ve enerji alanında danışmanlık sunmaktadır. Kadrosunda barındırdığı mühendisleri, baş denetçileri, Yeşil Sertifika Uzmanları (YESU) ve teknik uzmanları ile birlikte Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Maldivler, Kıbrıs ve Tacikistan'da bir çok ulusal ve uluslararası projelerde müşavirlik, inşaat yönetimi ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmuştur. ProPM, bir projenin fizibilite aşamasından anahtar teslim aşamasına kadar geçen süreçlerin tamamında tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için teknolojik, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlarla çözümler sunmayı hedefler.

İnşaat Proje Yönetimi

İnşaat Proje Yönetimi

Konsept, Planlama ve Fizibilite

Projenin konsept aşaması, proje fikrinin oluştuğu aşamadır. Bu aşamada, proje sahibi, proje hedefleri, bütçe, zaman çizelgesi ve kaynaklar hakkında bir fikir sahibi olur. Proje sahibi, proje özelliklerini belirleyerek, konsept aşamasında proje hedeflerine

Tasarım Yönetimi

İnşaat projeleri, tasarım aşamasından başlayarak, inşaat sürecinin her aşamasında önemli bir rol oynar. Tasarım yönetimi, inşaat projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için kritik öneme sahiptir. Tasarım yönetimi, bir inşaat projesinin tasarım

İhale ve Satınalma Yönetimi

İhale ve Satınalma Yönetimi, inşaat sektöründe hayati bir rol oynar. Bu süreç, projenin başarısı için önemlidir ve iyi bir şekilde yönetilmezse, proje maliyetleri, programı ve kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olabilir. İhale ve Satınalma Yönetimi, in

Şantiye Mobilizasyon Yönetimi

Şantiye mobilizasyon yönetimi, bir inşaat şantiyesinin kurulması için gerekli olan ekipman, işçiler ve malzemelerin yönetimini içerir.

Saha Kontrolü Yönetimi

İnşaat proje yönetimi, saha kontrolü yönetimi açısından oldukça önemlidir. Bu, projenin sahada başarıyla tamamlanmasını sağlamak için sahada gerçekleşen işlerin takibini ve yönetimini içermektedir. Saha kontrolü yönetimi, inşaat projelerinde başarı içi

Hakediş Yönetimi

Hakediş yönetimi, bir inşaat projesi için ödeme sürecini yönetir. Bu süreç, yükleniciye yapılacak ödemenin hesaplanması ve onaylanması, sözleşme şartlarının yerine getirilmesinin kontrol edilmesi ve ödeme sürecinin izlenmesini içerir. Hakediş yönetimi, in

Teslim Aşaması Yönetimi

İnşaat projeleri, birçok paydaşın bir araya gelerek ortak bir hedefe ulaşmak için çalıştığı karmaşık projelerdir. Bu projelerin yönetimi aşaması, projenin başarıya ulaşması için kritik önem taşır. İnşaat projelerinde, proje yöneticisi tarafından en önemli

Yeşil Bina / Yerleşme

Yeşil Bina / Yerleşme

Breeam Sertifika Danışmanlığı

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), İngiltere merkezli bir sürdürülebilirlik değerlendirme sistemi olup, binaların çevresel performansını değerlendirmek için kullanılır.

YeS-TR Yeşil Bina Danışmanlığı

Ulusal olarak hazırlanan YeS-TR sistemi uluslararası bilinen LEED (ABD), BREEAM (İngiltere), DGNB (Almanya), CASBEE (Japonya) ve GREENSTAR (Avustralya) Yeşil Sertifika Sistemleri ile benzer yapıdadır.

Leed Sertifika Danışmanlığı

Leed Sertifikası, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikası, bir bina veya yerleşimin enerji ve çevre dostu özelliklerini belgeleyen bir sertifikasıdır.

Yeşil Yerleşme

Ulusal olarak hazırlanan YeS-TR sistemi uluslararası bilinen LEED (ABD), BREEAM (İngiltere), DGNB (Almanya), CASBEE (Japonya) ve GREENSTAR (Avustralya) Yeşil Sertifika Sistemleri ile benzer yapıdadır.

Yeşil İnşaat Proje Yönetimi

Yeşil inşaat proje yönetimi, bir inşaat projesi sırasında yeşil ve çevre dostu pratiklerin uygulanmasını hedefleyen bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, inşaat projesi sırasında enerji, su, atık yönetimi, malzeme seçimi ve çevresel etki gibi konuları di

Mevcut Binalar İçin Yeşil Bina Uygunluk İncelemesi

Mevcut binaların yeşil bina standartlarına uygun hale getirilmesi, çevre dostu uygulamaları benimseme ve enerji verimliliği açısından önemli bir adımdır. PROPM olarak, mevcut binalarınızı sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanında optimize etmek içi

Tasarım

Tasarım

Mekanik Tesisat Projelendirme

Mekanik tesisat projelendirme, bir bina veya yapının mekanik sistemlerinin tasarımını, planlamasını ve çizimlerini içeren bir süreçtir. Mekanik tesisat projelendirme, genellikle su tesisatı, elektrik tesisatı, havalandırma tesisatı, ısıtma ve soğutma sist

Elektrik Tesisat Projelendirme

Elektrik tesisat projesi, bina veya yapının elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan elektrik tesisatının tasarımını içeren bir belgedir. Bu proje, elektrik tesisatının nasıl düzenleneceğini, hangi elemanların kullanılacağını ve hangi hatların

Bina Enerji Modellemesi

Enerji modellemesi, bir enerji sisteminin performansını ve verimliliğini değerlendirmek için kullanılan bir tekniktir.

Günışığı Analizi ve Modelleme

Gün ışığı tasarımı, mimari tasarım sürecinde, doğal gün ışığının iç mekanları nasıl etkileyeceği ve bu etkilerin nasıl optimize edilebileceği ile ilgilidir. Bu tasarım, gün ışığının iç mekanları doğrudan veya yansıtılmış şekilde etkilemesini sağlar.

Sürdürülebilirlik Hizmetleri

Sürdürülebilirlik Hizmetleri

LCA Bina Yaşam Döngüsü

Bina yaşam döngüsü, bina projesinden son kullanımına kadar olan döngüdür. Bu döngü, bina projesinin planlama, inşaat, kullanım ve bakım aşamalarını içerir. Son kullanım aşaması ise bina işletmeciliği, bakım veya yeniden değerlendirme olarak kullanılabilir

ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi

ISO 37101 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi, toplulukların doğal kaynakları yönetme, enerji verimliliği sağlama, çevresel etkiyi azaltma, sosyal ve ekonomik gelişme için fırsatlar yaratma gibi konularda önceliklerini belirlemelerine ya

Akıllı Şehirler Danışmanlığı

Akıllı şehirler, teknolojik altyapı, iletişim ve veri yönetimi sistemleri kullanarak kentsel alanlarda sürdürülebilirlik, verimlilik, güvenlik, konfor ve yaşam kalitesi gibi faktörleri artırmayı amaçlayan şehirlerdir. Bu kapsamda, akıllı şehirlerde gen

TSRS Sürdürülebilirlik Raporu Danışmanlığı

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan ve şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını değerlendirmeleri için kullanılacak standartlar

TSE K 646 Elektrikli Araçlar için Yetkili Servis Şartları Uyum Danışmanlık Hizmeti

TSE K 646 Elektrikli Araçlar için Yetkili Servis Şartları

ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi (WEMS), kuruluşların su verimliliğini iyileştirmek ve sürdürmek için bir çerçeve sağlayan uluslararası bir standarttır. Standart, kuruluşların su kaynaklarını yönetmek için bir sistem oluşturmasına, su tüketimini a

Yeşil OSB Danışmanlığı

Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) danışmanlığı, çevre dostu ve sürdürülebilir sanayileşme alanında işletmeler için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Yeşil OSB Danışmanlığı olarak, işletmelerin çevresel etkilerini minimize etmelerine ve sürdürülebilirl

Sınırda Karbon Düzenlemesi CBAM Danışmanlığı

AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), AB'ye giren karbon yoğun ürünlerin üretimi sırasında açığa çıkan karbonun adil bir maliyetle değerlendirilmesi ve AB dışındaki ülkelerde daha temiz endüstriyel üretimi özendirmek amacıyla hayata geçirilm

Blog

Blog

CDP Karbon Saydamlığı Projesi Nedir, Süreçleri Nelerdir?

CDP, yani Karbon Saydamlık Projesi, küresel iklim değişikliği ile mücadelede şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan bir organizasyondur. CDP, şirketlerin çevresel etkilerini ölçmeleri,...
2024-05-21 09:49:25

Bina Yaşam Döngüsü Analizi: İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik İçin Yeni Bir Yaklaşım

Bina Yaşam Döngüsü Analizi, bir binanın çevresel etkilerini tüm yaşam döngüsü boyunca değerlendiren bir yöntemdir. Bu analiz, binanın hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, üretim, inşaat, kull...
2024-05-17 10:57:57

Azerbaycan'da Enerji Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Rolü ve Gelecek Perspektifleri

Enerji sektörü sürdürülebilirlik kavramıyla sık sık gündeme geliyor. Sürdürülebilir enerji, çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileri en aza indirgeyen ve gelecek nesillere temiz ve güvenilir bir enerj...
2024-05-06 10:21:04

COP29 ve Azerbaycana Yönelik Sürdürülebilir Finans ve Yeşil Yatırımlar: Küresel İklim Değişikliği ve Geleceğin Ekonomisi

COP, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) tarafları arasında düzenlenen yıllık bir konferans serisidir. UNFCCC, 1992'de Rio de Janeiro'da kabul edilmiş uluslararası bi...
2024-05-03 12:51:53

İletişime Geçin